Skip to content

Bud kommune Bud - tidligere kommune


bud kommune

Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Sjøhus,_Bud.JPG


Fræna kommune - Bud Barnehage Bud bud et tettsted i Fræna kommune. Det har innbyggere og ligger lengst sørvest på kyststrekningen Hustadvikaytterst på halvøya mellom denne og Harøyfjorden. Bud er et viktig fiskevær, likeledes Harøysundet ca 3 km lenger sør. Stedet Kommune ble helst brukt til sesongfiske, dette gjaldt antakelig fram til tallet. Den viktigste sesongen var torskefisket i tiden februar - mai. hotell oslo lufthavn


15 16 17 18 19 20 21 22 23